Mass Interconnect-system

Mass Interconnect-system

Mass Interconnect Solutions (massanslutningssystem) används inom mät- och provningstekniken för att testa kretskort (PCB = Printed Circuit Board) och sammansatta elektroniska komponenter. Det rör sig om ett gränssnitt mellan provstyckena (D/UUT = Device/Unit Under Test) och testutrustningen.

Testsidan har systemgränssnittet (Receiver), vilket kopplas till den utbytbara testadaptern (ITA = Interchangeable Test Adapter) på den sida som ska testas.

Massanslutningsgränssnittet ODU-MAC® Black-Line kännetecknas förutom av den höga kvaliteten av en enorm modularitet och flexibilitet. I motsats till de monoblock som är de gängse i branschen satsar ODU huvudsakligen på kontaktdonssystemet ODU-MAC® Blue-Line i modulform. Det finns då möjlighet att välja bland de många modulerna för signaler, power, högström, högspänning, HF-signaler (koax), trycklufts- och fluidgenomföring, vakuum, fiberoptik och datatakter/High-Speed. Kretskortsanslutningsmoduler avrundar sortimentet. Mass Interconnect-systemet från ODU erbjuds i två storlekar med 3 HE (höjdenheter) och 5 HE. För anslutningen av kontakterna erbjuder vid fyra olika anslutningstekniker: crimpning, lödning, PCB/Print och Wire Wrap.

Genom det här formatet och flexibiliteten kan lösningar garanteras för mycket olika testkrav.

Mass Interconnect-system används inom området mät- och provningsteknik exempelvis inom branscherna automotive, medicin, telekommunikation, luft- och rymdfärd, samt militär och konsumtionsvaror.

Som europeisk tillverkare övertygar vi genom vår pålitliga kundservice, möjligheten att utforma kablar, global tillgänglighet och mer än 75 års erfarenhet av kontaktdon.

ODU-MAC® Black-Line
mass interconnect-odu mac black line
ODU-MAC®

Mass Interconnect
För testning av kretskort

mass interconnect-black line-konfigurator-vorschau
ODU-MAC®

Konfigurator
Utforska och fråga om nya moduler för befintliga ODU-MAC® Black-Line lösningar.